Voorwaarden voor het plaatsen van een vacature

1. Wanneer een werkgever zich registreert bij C3 werkt! (hierna C3) ten behoeve van het gebruik van de faciliteiten die C3 in het kader van het bij elkaar brengen van vraag en aanbod biedt, gelden de volgende voorwaarden voor de geregistreerde werkgever, hierna te noemen de werkgever.

a) de door de werkgever aangemelde vacature(s) worden door C3 op haar website en/of andere social media geplaatst. Hiermee worden de vacature gegevens (deels) openbaar (dat wil zeggen voor een ieder toegankelijk) gemaakt;

b) de aangeboden vacatures bevatten geen discriminerende teksten, dan wel leiden niet tot discriminatie in de selectieprocedure;

c) de werkgever bericht zelf álle kandidaten die solliciteren via de C3 vacaturebank op de vacature:

• of hij wordt afgewezen
• of hij wordt uitgenodigd
• of zijn sollicitatie wordt aangehouden
Dit kan de werkgever eenvoudig via het C3 vacaturesysteem doen;

d) de werkgever volgt ten behoeve van de solliciterende kandidaten zelf een sollicitatie en selectie procedure;

e) de werkgever verzorgt zelf de controle van ID-bewijs, rijbewijs, certificaten, diploma's, werkervaring, referenties en overige relevante documenten en informatie;

f) een medewerker van C3 mag contact met de werkgever opnemen (per telefoon, e-mail);

2. C3 faciliteert in het samenbrengen van aanbod en vraag in de breedste zin en draagt verder geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van de inhoud van de door de kandidaten verstrekte gegevens en de invulling van een daarop volgend werving en selectieproces dat naar aanleiding hiervan ontstaat, dan wel ten aanzien van de arbeidsrelatie die hierdoor mogelijk ontstaat. C3 is op geen enkele wijze aansprakelijk voor rechtsgevolgen die hieruit voortvloeien.

3. C3 behoudt zich het recht voor vacatures die niet verenigbaar zijn met de bovenstaande voorwaarden per direct te verwijderen. C3 houdt zich ook het recht voor om op grond hiervan plaatsing van nieuwe vacatures te weigeren.

4. 6 weken na plaatsing van een vacature ontvangt de werkgever een automatische e-mail van C3 met daarin de vraag of de vacature verlengd moet worden. Wanneer de werkgever niet reageert zal het systeem de vacature automatisch verwijderen.

5. De registratie van de vacature kan op elk gewenst moment door de werkgever zelf worden beëindigd. Dit kan de werkgever eenvoudig via het C3 vacaturesysteem doen.